Z przestępstwami można się spotkać w każdej branży, w każdym miejscu. Instytucje państwowe i samorządowe mają obowiązek zgłoszenia popełnionego przestępstwa. Najważniejsza jest jednak bez względu na miejsce pracy – odpowiedzialność społeczna.

Przestępstwa na co dzień

Wiele osób spotyka się z przestępstwem chociaż raz w życiu. Wówczas pojawia się dylemat, czy je zgłaszać, czy też nie. Wiele osób boi się bowiem konsekwencji takiego zgłoszenia – o własne zdrowie, czy bezpieczeństwo. Społeczeństwo jak ognia pragnie uniknąć problemów i komplikacji, dlatego też wiele osób nie reaguje na popełnienie przestępstwa.

Odpowiedzialność społeczna

Kodeks postępowania karnego wyraźnie mówi, iż każdy kto jest świadkiem popełnienia przestępstwa lub dowiedział się o nim ma obowiązek względem społeczeństwa do jego zgłoszenia policji lub prokuraturze. Nie jest to jednak obowiązek prawny i nie grożą za jego niewykonanie kary ograniczenia czy pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność prawna

W niektórych sytuacjach jednak obowiązek ten jest obligatoryjny, a za jego niewykonanie grożą sankcje. Osoba, która posiada informacje o dokonaniu czyny zabronionego, jego planowaniu lub przygotowaniu i nie zgłosi tego do odpowiednich organów podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Zapis ten dotyczy takich zbrodni jak: ludobójstwo, zamach stanu, szpiegostwo, zamach na Prezydenta RP, zabójstwa oraz morderstwa, piractwa itp.

Przestępstwo popełnia również osoba, która ze względu na strach przed odpowiedzialnością karną, która może jej grozić lub jego najbliższym, nie zawiadamia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa. Osoby te nie polegają karze.

Wyjątki od kary i popełnienia przestępstwa

Nie popełnia przestępstwa osoba, która zaniechała zawiadomienia policji lub prokuratury na podstawie swoich przypuszczeń, że przestępstwo było przygotowane, usiłowane, bądź dokonane. Czynem zabronionym nie jest również niepoinformowanie policji o przestępstwie przez osobę, która próbowała nie dopuścić do jego popełnienia.

Obowiązek ten nie dotyczy również adwokatów, czy księży, jednak dziennikarze, lekarze, lekarze stomatolodzy, instytucje państwowe i samorządowe już podlegają temu obowiązkowi.

Zawiadomienie o przestępstwie

Jeśli posiadamy informacje o usiłowaniu, próbie lub dokonaniu czynu zabronionego -informujemy o tym policję lub prokuratora. Forma zgłoszenia jest dowolna. Najważniejsze, by zgłoszenie dotarło do odpowiedniego organu.

Fałszywe zeznanie

Za składanie zeznań mijających się z prawdą grozi kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Sytuacja ta zachodzi, gdy wiemy o niepopełnieniu przestępstwa, a nie gdy w naszej ocenie przestępstwo miało miejsce, lecz po przeprowadzeniu dochodzenia okazuje się, że czynu zabronionego nie popełniono.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *