Jakie są najbardziej niebezpieczne zawody na świecie? Na pewno znasz odpowiedź na to pytanie. Niebezpieczną pracę wykonują jednak nie tylko strażacy, policjanci czy kaskaderzy. Do tej grupy zalicza się także pracę na wysokościach. Jest to profesja, która przeznaczona jest dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. Dlatego też, nie każdy nadaje się do tego, aby brać w takim przedsięwzięciu udział.

Pracownicy na stanowisko pracy na wysokościach muszą posiadać określone cechy charakteru. Dzięki temu, zmniejszany jest odsetek wypadków, jakie tej pracy towarzyszą. Najczęściej są wybierane osoby niebojące się wysokości, odważne, szanujące przepisy i stosujące się do nich oraz ci którzy potrafią działać w grupie. Spoczywa na nich bowiem odpowiedzialność za kolegów, z którymi współpracują. Jednak jeszcze większą odpowiedzialność ponoszą pracodawcy i inwestorzy od których to zależy bezpieczeństwo pracowników.

Odpowiedzialność pracodawcy
Jakie zadania ma pracodawca i za co jest on odpowiedzialny? Przede wszystkim, musi o dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. W tym celu przeprowadzać musi ocenę zawodowego ryzyka przy wykonywanych pracach. Bardzo ważne jest także likwidowanie w porę zagrożeń, szczególnie u źródła ich powstawania, a także staranie się zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. Stosowane powinny być także nowoczesne rozwiązania techniczne, co wiąże się z wygodą i znacznie większym bezpieczeństwem pracy. Jako priorytet powinny być także stosowane środki ochrony zbiorowej. Są one najważniejsze. Zaraz za nimi powinny znaleźć się środki ochrony indywidualnej. Bardzo często zapominamy o tak ważnej kwestii jaką są przepisy BHP. Pracodawca powinien instruować swoich pracowników w tym zakresie.

Obowiązki inwestora
Kolejną osobą, która ponosi ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest inwestor. Musi on bowiem zorganizować tak proces budowy , aby zgrać go z przepisami i zawartymi w niech wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia. Dostarcza on także opracowanie projektu budowlanego. Co więcej, do jego obowiązków zaliczamy także opracowanie planu ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Sprawdź ofertę kursów BHP dla Twojej firmy!

kursy bhp

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *