Praca na wysokości należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Wynika to przede wszystkim z dużej liczby śmiertelnych wypadków jakie pochłonęły pracowników. Dlatego też, nie każdy może taki zawód wykonywać. Wybierane są do niego osoby, które są odważne, potrafią szybko podejmować trafne decyzje w stresujących sytuacjach, mają zdolność współpracy z grupą, a także stosują się do przepisów, które maja elementarne znacznie w tym przypadku. Dzięki takiej selekcji, można ograniczyć liczbę wypadków nie tylko śmiertelnych, ale także tych, które pozbawiają zdrowia pracowników.
Każdy z pracowników ponosi ogromną odpowiedzialność za osoby współpracujące z nim w grupie. Największa jednak presję zachowania bezpieczeństwa zdrowia i życia ciąży na osobach , które kierują pracą czy też zapewniają bezpośrednio sprzęt, projekty i uwzględniają przepisy, które chronią pracowników jak np. projektant i kierownik budowy.

Odpowiedzialność jaką ponosi projektant
Do głównych jego zadań należy przede wszystkim przygotowanie planu architektoniczno-budowlanego, który zgodny jest z aktualnie obwiązującymi przepisami, a także zasadami technicznej wiedzy w tym również BHP. Musi on również przygotować Informacje BIOZ. Uwzględnić powinien on specyfikę obiektu , który jest projektowany. Jego zadanie to także koordynacja techniczna opracowań projektowych, które są wykonywane. Zapewnić one mają zawartość zasad bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia podczas wykonywania prac budowlanych zawartych w przepisach. Uwzględniana musi być przy tym również specyfika obiektu, który jest w fazie projektu.

Obowiązki kierownika budowy
Jego zadaniem jest między innymi przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zadbanie, aby takowy został sporządzony. Plan BIOZ powinien zostać przygotowany w oparciu o informację określoną przez projektanta jeszcze przez rozpoczęciem budowy. Plan ten powinien brać pod uwagę warunki pracy przy budowie oraz specyfikę obiektu. Obowiązkiem kierownika jest także koordynacja działań, które zapewniają zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia zapisanych w BHP, podczas wykonywanych robót budowlanych.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *