Jednym z najniebezpieczniejszych na świecie zawodów jest praca na wysokościach. Taki tytuł jest spowodowany największą liczba śmiertelnych wypadków jakie tej pracy towarzyszą. Ciągle jednak prowadzone są starania, aby bezpieczeństwo było większe. Dlatego też, na takie stanowisko wybierane są tylko osoby o określonych cechach charakteru. Powinna to być osoba, która potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialna, odważna, stosuje się do przepisów i ma na względzie bezpieczeństwo swoje i kolegów.
Bardzo ważny element ochrony życia i zdrowia w takim zawodzie jest sprzęt ochronny. Bardzo często jednak widujemy prace budowlane szczególnie we wsiach, gdzie robotnicy mocują dach bez żadnych zabezpieczeń. Nikt nie ma tam szelek , ani nawet kasku, nie wspominając już o kamizelkach. Jest to nie tylko nieodpowiedzialność pracodawcy, ale także pracowników, którzy powinni znać swoje prawa i obowiązki, a pracy u takiej osoby nie podejmować ze względu na wysokie niebezpieczeństwo upadku. 

Znaczenie środków ochrony
Podczas dobieranie środków ochrony należy stosować rozwiązania, które zgadzają się z drabinką hierarchii. Pierwsze to eliminowanie zagrożeń w miejscu ich powstawania. Może to być realizowane np. poprzez zmianę projektowych rozwiązań oraz całkowite wyeliminowanie już na etapie projektu pracy na wysokości. Następnie na uwadze mamy zapobieganie zagrożeniom poprzez zmianę technologii wykonywania pracy. Zaś poprzez ograniczenia pola do pracy zarówno pod względem pasywnym jak i aktywnym uniemożliwiamy powstawanie wypadków dzięki zastosowaniu zabezpieczeń, platform i pomostów, środków ochrony in wizualnej, które nie pozwalają na swobodne poruszanie się, wykorzystanie technik linowych podczas pracy. Następnie za cel bierzemy zminimalizowanie konsekwencji oraz długości upadku pod względem pasywnym oraz aktywnym. Dotyczy to zarówno środków ochrony zbiorowej jak i indywidualnej. Na koniec zastaje nam zmniejszenie konsekwencji upadku.

Odpowiednie planowanie przy doborze środków ochrony
Podczas dobierania środków ochrony , powinniśmy wpierw zaplanować transport, zarówno sposób montażu jak i demontażu, przechowywanie, pole oraz zakres ochrony, wpływ środków n produktywność oraz wydajność prawidłowy nadzór, okresowe kontrole sprzętu, naprawy oraz konserwacje, możliwości oraz sposoby na ewakuację, a także warunki pogodowe przy których prace są prowadzone.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *