Do najbardziej niebezpiecznych prac należy praca na wysokości. Jednak równie groźna dla ludzkiego zdrowia jest także praca z substancjami niebezpiecznymi. Podejmując którąkolwiek z tych prac, trzeba mieć na uwadze przepisy, które w takim wypadku mają ogromne znaczenie dla zdrowia oraz życia pracownika. Warto wiec wiedzieć jak powinny być przechowywane niebezpieczne materiały oraz co musi mieć zapewniony pracownik zanim podejmie prace na wysokości.

Jak przechowywać materiały niebezpieczne
Zasady BHP są nieodzownym towarzyszem każdego pracownika. Tyczy się to jednak każdego zawodu, a nie tylko wybranych. Jednak w niektórych przypadkach, mają ogromne znaczenie. To samo tyczy się niebezpiecznych substancji. Warto wiedzieć, jakie są zapasy BHP przy pracach z takimi substancjami jeżeli mamy z nimi do czynienia. Zasadą główną i bardzo istotną jest niekorzystanie z substancji chemicznych oraz ich mieszkanek, jeśli nie są one widocznie oznaczone i nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować. Nie wolno także korzystać z substancji niebezpiecznych jeśli nie posiadamy aktualnego ich spisu oraz kart charakterystyki. Stosowanie i mieszkanie substancji niebezpiecznych jest dopuszczone tylko wtedy kiedy pracowników zdrowie i życie jest chronione przez odpowiednie środki. Nie wolno pod żadnym pozorem przechowywać takich substancji w pojemnikach po produktach spożywczych. Nie wolno także w miejscu prac spożywać posiłków i pić napojów.

Jakie obowiązki ma kierownik zanim dopuść pracownika do pracy?
Zarówno w pracy z substancjami niebezpiecznymi jak i na wysokościach, bezpieczeństwo jest priorytetem. Dlatego tez, należy stosować się do przepisów. Zobowiązani do nich są nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy. Przepisami muszą się oni kierować także w przypadku przyjmowania nowego pracownika. Zanim zostanie on dopuszczony do pracy na wysokości musi mieć zapewniony odpowiedni nadzór. Do tego , konieczne jest zapewnienie odpowiedniego instruktarzu, który obejmuje podział pracy. Każdy pracownik powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej, zanim podejmie prace na wysokości. Powinien być poinformowany o procedurach bezpieczeństwa i dostać wszelkie niezbędne instrukcje.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *