Obowiązek wyłonienia zarządu spoczywa na barkach każdej wspólnoty. Przepisy prawne stwarzają jednak możliwość scedowania obowiązków zarządu na osobę trzecią, możliwe jest przy tym również skorzystanie z usług świadczonych przez wyspecjalizowaną firmę odpowiedzialną za kompleksową obsługę nieruchomości.

Często można usłyszeć o tym, że zatrudnienie zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za jej administrowanie jest przede wszystkim zbytecznym kosztem. Czy jednak rzeczywiście nie warto korzystać z jego usług? Zarządca nieruchomości niejednokrotnie jawi się jako osoba wykonująca prace, które z powodzeniem mogłyby być wykonywane przez członków zarządu. Niestety, nie na tym polega wcale największy problem. Znacznie bardziej niepokojące jest to, że zarządcami nieruchomości ciągle jeszcze określają się osoby, które nie posiadają nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również wymaganej licencji. W rzeczywistości osoby takie zasługują, co najwyżej, na status administratora, a różnic pomiędzy nim i profesjonalnym zarządcą jest znacznie więcej niż mogłoby się to nam wydawać.

Co ciekawe, polskie prawodawstwo wcale nie jest zbyt życzliwie nastawione do określenia „administrator”. Jeśli już pojawia się ono w jakichś dokumentach, jego obecność ma wyłącznie incydentalny charakter. Okazuje się zatem, że trudno nie tylko zdefiniować obowiązki administratora, ale również domagać się ich realizacji, prawo nie precyzuje bowiem i tego, jak można byłoby karać osobę, która nie odznacza się oczekiwaną sumiennością w tym zakresie.

Gdy mówimy nie o administratorze, ale o zarządcy nieruchomości, musimy uświadomić sobie, że osoba zajmująca takie stanowisko ma zdecydowanie więcej obowiązków. Jego zadaniem jest przede wszystkim utrzymanie tak czystości, jak i bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości i wokół niej, co okazuje się szczególnie istotne zimą, gdy pojawia się konieczność odśnieżania dróg przyległych do nieruchomości oraz chodników. Mamy do czynienia również z osobą odpowiedzialną za terminową kontrolę tego, w jakim stanie technicznym znajduje się w danej chwili budynek. Na zarządcę możemy liczyć i wówczas, gdy interesuje nas dobra kondycja części wspólnych budynku, trudno zatem dziwić się, że zatrudnienie specjalistycznej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomości jest uważane za wyjątkowo opłacalne przedsięwzięcie. Zarządca prowadzi również dokumentację budynku, za który podnosi odpowiedzialność, w każdej chwili można więc upewnić się, na ile solidnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *