Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co tak właściwie należy do obowiązków dobrego zarządcy nieruchomości. Warto wiedzieć o tym, za jakie konkretnie kwestie odpowiada taka osoba; czy ponosi ona odpowiedzialność za wszystkie rzeczy jakie dzieją się w danym bloku i w jego okolicy?

Wszystkie te kwestie są określone w polskim prawie; dotyczące tego szczegóły powinny być również opisane w umowie podpisywanej przez takiego zarządcę oraz wspólnotę mieszkaniową. Z tego też powodu każdy mieszkaniec powinien wiedzieć, za co taki zarządca jest odpowiedzialny. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zarządzanie nieruchomością to przede wszystkim zbiór najróżniejszych działań mających na celu zapewnienie całej wspólnocie mieszkaniowej prawidłowe funkcjonowanie i dbanie między innymi o jej kwestie finansowe. Zarządca musi zajmować się wszystkimi sprawami bieżącymi nieruchomości troszczyć się o bezpieczeństwo mieszkańców; na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie nieruchomości w stanie nadającym się do użytkowania. Zapis ten jest jednocześnie dość podstawowy i ogólny, bowiem w innych przepisach znaleźć można informacje o kolejnych, niemniej istotnych obowiązkach zarządcy. Do tego grona zalicza się między innymi konieczność ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji i samodoskonalenia zawodowego. Podsumowując, zarządca nieruchomości odpowiada za kwestie finansowe wspólnoty mieszkaniowej, bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym – na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za większość decyzji z tym związanych. W umowie którą podpisuje taki zarządca może znajdować się wiele innych obowiązków, związanych chociażby z utrzymaniem czystości i zieleni obok budynku. Warto dowiedzieć się w takim razie, za jakie jeszcze rzeczy może odpowiadać taka osoba. Wybranie zarządcy lub zlecenie takich obowiązków profesjonalnej firmie należy do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli nawiązujemy w tej kwestii współpracę z profesjonalną firmą to bardzo ważne jest spisanie umowy która szczegółowo opisywać będzie pełen zakres obowiązków nowego zarządcy. Do takich obowiązków bardzo często należy reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej we wszystkich zewnętrznych sprawach.

Oprócz tego na barkach takiej właśnie osoby spoczywa obowiązek zapewnienia mieszkańcom wszystkich rzeczy niezbędnych w życiu codziennym; jest to między innymi dostęp do wody i prądu. Lista obowiązków każdego zarządcy nieruchomości jest naprawdę bardzo długa. Wszystkie one powinny być spisane w umowie – osoba taka w praktyce odpowiada za to, aby dana wspólnota mieszkaniowa mogła funkcjonować rzeczywiście sprawnie.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *