Kto tak naprawdę odpowiedzialny jest za ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości – właściciel lokalu, czy członkowie spółdzielni, a może wszyscy?

Mienie spółdzielni mieszkaniowej

Własnością spółdzielni mieszkaniowej są te nieruchomości, które służą jej do prowadzenia działalności z zakresu budownictwa, handlu, usług, działalności oświatowej, administracyjnej i innej. Działalność taka wiąże się jednak z ponoszeniem kosztów.

Zobowiązania finansowe

Na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych koszty działalności spółdzielni ponoszą dane osoby w różnych stopniu. Członkowie spółdzielni oraz osoby, które nimi nie są, lecz posiadają spółdzielcze prawo do lokali muszą ponosić wydatki przeznaczone na eksploatację i utrzymanie nieruchomości w odpowiednim procencie zależnym od części jaką ich posiadają.

Właściciele lokali, którzy są równocześnie członkami spółdzielni mieszkaniowej są zobowiązaniu do uiszczania opłat określonymi w statucie. Dotyczą one wydatków na eksploatację oraz utrzymanie lokali, części wspólnych, czy nieruchomości, które należą do spółdzielni.

A co z właścicielami, którzy nie są członkami spółdzielni? Oni też muszą uiszczać opłaty. Koszty te dotyczą użytkowania i utrzymania lokali i nieruchomości wspólnych, a także nieruchomości, które stanowią mienie spółdzielni.

Podsumowanie

Patrząc na wcześniejsze wyliczenia koszty dotyczące utrzymania nieruchomości, które zaliczają się na poczet spółdzielni opłacają wszyscy, którzy posiadają prawa własnościowe, co do lokali, bądź są właścicielami. Nie ma tu znaczenia, czy jest się członkiem spółdzielni mieszkaniowej, czy też nie.

Natomiast wydatki dotyczące utrzymania wszystkich nieruchomości, które są własnością spółdzielni nie obejmują tylko właścicieli nie będących członkami spółdzielni. Takie osoby pokrywają koszty użytkowania i utrzymania tylko tego mienia spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania przez lokatorów. Do nich można zaliczyć m.in. place zabaw, parkingi, drogi wewnętrzne i niektóre budynki.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *