Po wprowadzeniu zmian do Ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych nie powinno być już żadnych niedomówień w sprawie podpisywania umów z operatorami telekomunikacyjnymi za zarządcami nieruchomości. A jednak. Są one nadal i często wątpliwości te wyjaśnia sąd w trakcie postępowania sądowego.

Jasny przepis

Ustawa o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych wprost mówi, iż zarządca danej nieruchomości może podpisać umowę z konkretnym operatorem telekomunikacyjnym
i nie wykracza to poza zakres jego działań.

Przy podpisywaniu takiej umowy zarządca musi jednak pamiętać, iż nieruchomość tworzą różne osoby fizyczne i prawne. Dlatego też czynności podejmowane przez zarządcę nie mogą ograniczać praw właścicieli zarządzanej nieruchomości, chyba, że wyjątki są określone ustawą.

Czynności a uprawnienia

Jak wcześniej zostało wspomniane zarządca nieruchomości podpisując umowę z konkretnym operatorem nie przekracza zakresu swoich czynności. Jednak należy się zastanowić nad tym, czy zarządca w ramach zwykłego zarządu posiada do tego typu czynności uprawnienia.

Ustawa

Ustawa mówi między innymi, że zarządca nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia operatorom umieszczenia na nieruchomości obiektów, a także urządzeń, które należą do infrastruktury telekomunikacyjnej. Przepis ten nie świadczy jednak o tym, że zarządca wyraża zgodę. Zgoda zarządcy może dotyczyć nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa, które z kolei należą do zarządu Lasów Powszechnych lub zarządu drogi jako zarządcy pasa drogowego. Przepis ten jednak nie dotyczy umów z operatorami telekomunikacyjnymi.

Pozwolenie współwłaścicieli

By uniknąć tego typu dylematów najlepiej uzyskać pozwolenie od współwłaścicieli. Jest to trudne w przypadku zarządzania nieruchomościami wspólnymi, gdzie współwłaścicieli jest często około kilkaset a nawet kilka tysięcy osób. Oni z kolei mogą je wyrazić lub nie, czy to ze złośliwości, czy dla zasady.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *